Moratòria Cotitzacions Seguretat Social

Moratòria Cotitzacions Seguretat Social

El BOE d’avui publica l’Ordre ISM/371/2020, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament de cotitzacions desenvolupant l’Art. 34 RD Llei 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents i complementàries sobre la Covid-19, establint que es podran beneficiar d’aquesta mesura les activitats que s’incloguin en algun dels següents CNAE:

 • 119 (Altres cultius no perennes).
 • 129 (Altres cultius perennes).
 • 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
 • 2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
 • 4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
 • 4332 (Instal·lació de fusteria).
 • 4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac).
 • 4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
 • 4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
 • 7311 (Agències de publicitat).
 • 8623 (Activitats odontològiques).
 • 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).