ECLI:ES:TS:2022:2255 Com es computen els terminis per a determinar si l’acció d’acomiadament està o no caducada

ECLI:ES:TS:2022:2255 Com es computen els terminis per a determinar si l’acció d’acomiadament està o no caducada

STS de 8 de juny de 2022, Rec. 4927/2019, ECLI:ES:TS:2022:2255.

Qüestió plantejada

Es planteja com ha de realitzar-se el còmput dels 20 dies de caducitat per a interposar l’acció per acomiadament.

Criteri del TS

1.- No es computa:
a) Ni el dia en què s’interposa la papereta de conciliació.
b) Ni el dia en què se celebra l’acte de conciliació.

2.- La suspensió del còmput de la caducitat està subjecta a un límit temporal, sotmès a 2 paràmetres i es reprèn:
a) L’endemà d’haver intentat la conciliació
b) Transcorreguts 15 dies hàbils (l’endemà hàbil d’aquests 15 dies) des de la presentació de la papereta de conciliació, si aquesta no s’hagués celebrat amb anterioritat1.

3.- No es computa en el termini, el dia de la presentació de la demanda davant el Jutjat social.

 

Conclusió

El termini de caducitat de l’acció per acomiadament, se suspèn, després de presentar la papereta de conciliació i es reprèn, després de la celebració de l’acte de conciliació o si no s’ha celebrat, pel transcurs de 15 dies hàbils des de la presentació.

 

1 Este segundo plazo es inamovible. Se debe tener en cuenta que el cómputo de la caducidad se reanuda a partir del día siguiente al transcurso de los 15 días, sin esperar a la celebración del acto de conciliación y sin que esto implique la suspensión retroactiva del plazo que ya se reanudó.