Treball amplia els sectors que poden acollir-se als nous ERTO

Treball amplia els sectors que poden acollir-se als nous ERTO

El Ministeri de Treball i Economia Social amplia el nombre d’activitats que poden acollir-se als nous ERTO prorrogats fins al 31 de maig, i simplifica els tràmits per a sol·licitar-ho.

SE SIMPLIFIQUEN ELS TRÀMITS PER A SOL·LICITAR-HO

L’extensió de els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de maig no sols ha tranquil·litzat als 755.000 treballadors segueixen en aquests moments afectats per un d’aquests expedients, sinó que també suposen un salvavides per als quatre nou sectors que el Govern va incloure entre les activitats que poden acollir-se a aquest mecanisme.

SI bé la prorroga dels ERTO no porta amb si grans novetats, ja que es mantindran les mateixes modalitats d’expedients que es van pactar fins a gener -ERTO per força major, ERTO per impediment i ERTO per limitació-, dimarts passat a través de la publicació del Reial decret llei 2/2021, l’Executiu va anunciar que els càmpings, els aparcaments de caravanes, lloguer de mitjans de navegació i activitats de manteniment físic també podran beneficiar-se d’aquesta mesura.

Així mateix, l’altra novetat d’aquest Reial decret llei és la simplificació dels tràmits necessaris per a sol·licitar els expedients. Els amos de negocis que vulguin afectar els seus empleats sota l’ERTO únicament hauran de enviar un comunicat a l’Administració i a la representació sindical. No obstant això, aquestes dues variacions que incorpora la prorroga dels ERTO continuen sent insuficients per als experts. “Ampliar la mesura amb les mateixes condicions que fa sis mesos no soluciona la situació. La legislació és molt pobra, i sinó posen en marxa més ajudes, molts negocis hauran de tancar definitivament”, va apuntar Jaume Barcons, advocat laboralista.

Quatre noves activitats podran sol·licitar l’ERTO

En concret, l’Executiu ha inclòs en el llistat de sectors que poden afectar els seus treballadors sota aquests expedients, als negocis que no han recuperat l’activitat en l’últim semestre de 2020, i la seva facturació es troba encara avui dia per sota del 70%.

Així, a les 42 activitats que apareixen en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) de la anterior pròrroga, se sumen els càmpings, aparcaments de caravanes, lloguer de mitjans de navegació i activitats de manteniment físic. En total, i segons les xifres que va facilitar el Govern, es calcula que amb aquesta modificació es podran beneficiar dels ERTO prop de 50.000 persones més.

Per a Federació Espanyola de Càmpings (FEEC), la notícia ha estat com un “baló d’oxigen. El sector del càmping es troba en la mateixa situació que altres subsectors del turisme, per això veiem fonamental que el Govern ens hagi inclòs en aquesta nova pròrroga dels ERTOs“, va explicar Sergio Chocarro, Gerent de la FEEC. “Necessitem poder beneficiar-nos d’aquesta mesura per a mantenir els nostres negocis i l’ocupació dels treballadors. La situació és dramàtica”, va afegir.
 

Llista dels CNAES que poden accedir a l’ERTO fins al 31 de maig

 1. Extracció de minerals de ferro.
 2. Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
 3. Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
 4.  Reproducció de suports gravats.
 5. Fabricació d’explosius.
 6. Producció de metalls preciosos.
 7. Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
 8. Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
 9. Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
 10. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
 11. Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
 12. Comerç a l’engròs de begudes.
 13. Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
 14. Transport per taxi.
 15. Altres tipus de transport terrestre de passatgers.
 16. Transport marítim de passatgers.
 17. Transport de passatgers per vies navegables interiors.
 18. Transport aeri de passatgers.
 19. Transport espacial.
 20. Activitats annexes al transport aeri.
 21. Hotels i allotjaments similars.
 22.  Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
 23. Càmpings i aparcaments per a caravanes.
 24. Altres allotjaments.
 25. Restaurants i llocs de menjars.
 26. Establiments de begudes.
 27. Edició de periòdics.
 28. Activitats d’exhibició cinematogràfica.
 29. Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
 30. Lloguer de cintes de vídeo i discos.
 31. Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
 32. Lloguer de mitjans de navegació.
 33.  Lloguer de mitjans de transport aeri.
 34. Activitats de les agències de viatges.
 35. Activitats dels operadors turístics.
 36. Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
 37.  Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
 38. Organització de convencions i fires de mostres.
 39. Arts escèniques.
 40. Activitats auxiliars a les arts escèniques.
 41. Gestió de sales d’espectacles.
 42. Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
 43. Activitats de jocs d’atzar i apostes.
 44.  Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
 45. Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
 46. Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
 47. Activitats de manteniment físic.

 

Per a sol·licitar l’ERTO bastarà amb comunicar-lo a l’Administració

L’altra novetat que inclou el Reial decret llei 2/2021 que pròrroga els ERTOs és la seva manera de sol·licitar-los. L’Executiu simplifica els tràmits necessaris per a sol·licitar els expedients, de manera que l’amo del negoci que vulgui beneficiar-se de la mesura fins al 31 de maig, només ha de remetre una comunicació a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO que té vigent, i a la representació sindical.

Així, per a canviar d’un ERTO per impediment a un ERTO per limitació no serà necessària la declaració al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acaba un i vol iniciar un altre, adjuntant de nou tota la documentació del seu negoci i els seus empleats, sinó que “n’hi ha prou amb emetre una declaració responsable a la Tresoreria encarregada de gestionar l’expedient -autonòmica o estatal- i comunicar-l’hi a l’autoritat laboral”, va explicar Barcons. Es tracta d’una simplificació “molt avantatjosa” per als sol·licitants.

Pel que respecta als ERTO basats en causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP), es podran continuar beneficiant tant de la simplificació de tràmits prevista en l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, com de la possibilitat de tramitar una pròrroga comunicant a l’autoritat laboral que precisa d’ampliar l’expedient en les mateixes condicions.

 

Es manté la Clàusula de Salvaguarda de l’Ocupació

Una de les condicions que més renou va casar entre les organitzacions empresarials i els propis autònoms, que afectaven els seus treballadors pels ERTOs, continua vigent. Es tracta de la Clàusula de Salvaguarda de l’Ocupació. Aquesta clàusula, que es recull en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 18/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació, estableix que els negocis estan obligats a mantenir l’ocupació durant sis mesos després de la desafectació del primer treballador.

El problema està en el fet que els ocupadors que acomiadin a un dels seus treballadors, incomplint així el compromís adquirit, han de retornar les cotitzacions a la Seguretat Social que els van ser exonerades per tots i cadascun dels treballadors inclosos en l’expedient.

És per això que, tant les associacions representatives del col·lectiu com els gestors administratius, advocaven per modificar aquesta clàusula de manera que els amos de negocis només hagin de retornar les exoneracions dels treballadors que acomiadin abans dels sis mesos, i no de tota la seva plantilla. “Això és molt perjudicial per als autònoms”, va explicar Fernando Santiago. No obstant això, l’Executiu no va donar el seu braç a torçar i aquest requisit continuarà vigent fins avui límit d’extensió dels ERTO.

 

S’amplia la prohibició d’acomiadar per la Covid-19 fins al 31 de maig

A el igual que la salvaguarda de l’ocupació, amb la nova pròrroga dels expedients també s’amplia la prohibició d’acomiadar a un treballador per una causa deriva de la Covid-19. Fins a el pròxim 31 de maig, els autònoms no podran utilitzar com a justificació les conseqüències negatives que el coronavirus hagi ocasionat sobre el seu negoci per a extingir un contracte.

Es tracta d’una de les mesures extraordinàries per a la protecció de l’ocupació que el Govern va posar en marxa durant el mes de març, i que s’ha anat ampliant en els reials decrets publicats fins avui. La prohibició d’acomiadar als treballadors per una causa vinculada al Covid-19 engloba “totes i cadascuna de les raons per a l’extinció d’un contracte d’un empleat relacionades amb la crisi que ha originat la pandèmia en els negocis”, va explicar l’advocat laboralista del despatx AGM Advocats, Luis San José. En definitiva, els amos de negocis no podran emparar-se en la pèrdua de facturació i ingressos arran del virus, les restriccions o les limitacions que el Govern i les autoritats sanitàries hagin posat en marxa.

 

Article d’Andrea González en Autònoms i Emprenedors amb la col·laboració de Jaume J. Barcons.
Article original.